Bogga suuradaha kalluunka 


 garfaad.jpeg

Garfaad 

 gaxash.jpeg

Gaxash 

 huduf_baaqe_sardiin.jpeg

Huduf /baaqe/sardiin 

 faramagoogo1.jpeg

faramagooggo 

tebedin.jpeg 

Tebedin 

 taraaqad.jpeg

Taraaqad 

 libaax.jpeg

Libaax-badeed 

 jeerjee.jpeg

Jeerjeer 

mallaay-guduudoow.jpeg

Mallaay-guduudow 

 afkuwaranle.jpeg

Afkuwaranle 

 

safanRabiish_stingrey.jpeg Rabiish 

 

 

      Bisad_threshershark.jpeg
Bisad

 saraacimo.jpeg

Saraacimo/ miishaar 

saraacimo1.jpeg 

Saraacimo 

shiriid.jpeg 

Shiriid 

 
birbirow_porgy.jpeg

Birbirow

booraad_jobfish.jpeg

Booraad 

caanood_mullet.jpeg

Kalluun caanood 

cambarshe_swordfish.jpeg 

Cambarshe 

caruuso_wrasses.jpeg§

Caruuso 

 cawar_leopardshark.jpeg
cawar

codweyn_croaker.jpeglaqantoCodweyn_drumfish.jpeg

codweyn / laqanto

 deerik_mackrel.jpeg

Deerik

 dooldool_lizardfish.jpeg

Dool-dool 

dukhsigaad_flathead.jpeg

Dukhsigaad 

 dummad_houndshark.jpeg
Dummad 

faarde_snubnose.jpg 

Faarde 

 faras_sailfish1.jpeg

Faras 

 farnuukh_nurseGreyShark.jpeg
farnuukh 

 

 gaangish_mantaRay.jpeg
gaangish

 gacoorre_catfish.jpeg
Gacoorre 

 ganaad_barracuda.jpeg
Ganaad 

 garfaad1.jpeg
Garfaad

gaxash_breamfish.jpeg
Gaxash 

 labagarle_goatfish1.jpeg
Labagarle 

 kaxan_surgeonfish.jpeg
Kaxan 

 loolaaq_sharksucker.jpeg
loolaaq

maguunge_congaeal.jpeg 

Maguunge 

mariso_moray_eel.jpeg

Mariso 

milmilo_soupfinShark.jpeg

Milmilo 

 nimraani_tigershark.jpeg
Nimraani/ nebraani 

safanRabiish_stingrey.jpeg

Saffan / Rabiish 

shabeel_zebrashark.jpeg Shabeel 

shaqaawis1_dogfish.jpegshakhaawis.jpeg Shakhaawis 

shanlo_batfish.jpeg
Shanlo 

 sheersheerto_spinyturbot.jpeg
Sheersheerto 

shiiraan_trevally.jpeg

Shiiraan 

 shoolli_needlefish.jpeg
Shoolli / irbad 

siisan_rabbitfish.jpeg
Siisan / ismir / Saafis

 sinbiligMakhnaf_wolfherring.jpeg

Sinbilig / makhnaf 

 sucbaan_dolphinfish.jpeg
Sucbaan 

summaan_seabass.jpeg
Summaan 

 yuunbi_kingfish.jpeg
Yuunbi 

geelmaanyo_sl.jpeg
  Geelmaanyo

 neberi.jpeg
Neberi 

honboboro_delfin.jpeg  homboboro

aaragoosto.jpeg

iskaambe

sacbadeed.jpeg
sacbadeed 

jiirbadeed_ratfish.jpeg

jiirbadeed 

 caanood_mullet.jpeg

Caanood