pris@rugsan.com 

 

Dokument

Qoraal diyaar ah haddaad rabto inaad soo dirto isticmaal qaabkan hoose.

Magacaaga

Dokumentiga

Please enter the phrase as it is shown in the box above.