October 15, 2019

Ku soo dhowow foomka cabashooyinka ee Jaaliyadda Puntland. 

Fadlan ka feker in ay cabashadaadu tahay mid jaaliyadda khusaysa oo wax laga qabana karo. 

Foomkan hoos ku yaal ayaad buuxinaysaa, ka dibna waa noo soo diraysaa. Annaga ayaa jawaab kugu soo celin doonna. 

Cabashadaada oo faahfaahsan ku qor meesha u bannaan.

Waad mahadsan tahay.  

Qaybta Cabashada

Halkan waxaad ku qortaa waxa aad ka cabanaysid oo tafaf tiran.

Magacaaga*

Email-kaaga*

Cabashadaada halka ku qor*

Please enter the phrase as it is shown in the box above.